Util pentru angajat

Cristina Negoita  

Cristina Negoita

Contractul individual de munca trebuie sa contina in mod obligatoriu urmatoarele elemente:

  • identitatea partilor;
  • durata contractului;
  • locul de munca;
  • felul muncii;
25 Iulie 2014

Revisal

Potrivit OUG nr.123/2010 pentru abrogarea Legii nr.130/1999 privind unele masuri de protectie a persoanelor incadrate in munca, incepand cu 1 ianuarie 2011, nu se vor mai inregistra la Inspectoratele Teritoriale de Munca contractele individuale de munca si nici actele privind executarea, modificarea, suspendarea si incetarea contractelor individuale de munca. Acestea se vor inregistra in format electronic in registrului general de evidenta a salariatilor (REVISAL) in conformitate cu prevederile legale aflate in vigoare.

Persoanele impozabile care la data de 1 ianuarie 2014 aplicau sistemul TVA la incasare pot solicita oricand in cursul anului 2014 sa fie radiate din Registrul persoanelor impozabile care aplica sistemul TVA la incasare prin depunerea unei notificari la organele fiscale competente, chiar daca sunt eligibile pentru aplicarea sistemului, anul 2014 nefiind considerat primul an in care au optat pentru aplicarea sistemului TVA la incasare.

 

Sesizarea organelor de cercetare penala, in ceea ce priveste infractiunile savarsite de minori sau asupra unor minori, urmeaza regulile stabilite de codul de procedura penala, realizandu-se prin:

plangere, denunt, plangere prealabila sau proces-verbal de sesizare din oficiu (art. 221).