Articole de drept civil

27 Mai 2014

Certificatul de atestare fiscala

Written by  Published in Doctrina civila
Rate this item
(0 votes)

Certificatul de atestare fiscala se elibereaza pe baza de cerere depusa la organul fiscal competent:

  • la solicitarea contribuabililor;
  • la solicitarea autoritatilor publice in cazurile si in conditiile prevazute de reglementarile legale in vigoare;
  • din oficiu, in situatia in care se schimba competenta de administrare a creantelor fiscale, ca urmare a schimbarii domiciliului fiscal sau a altor situatii prevazute de lege;
  • la solicitarea detinatorilor de parti sociale la o societate comerciala.

Cererea/Adresa de eliberare a certificatului de atestare fiscala depusa de contribuabili/autoritatile publice/detinatorii de parti sociale, se depune la registratura organului fiscal competent pentru administrarea obligatiilor fiscale datorate de contribuabili sau se comunica prin posta, cu confirmare de primire sau se poate transmite prin mijloace de transmitere la distanta, insotita de o copie a documentului eliberat de autoritatea contractanta, dupa caz. In situatia in care cererea/adresa de eliberare a certificatului de fiscala a fost depusa/transmisa la un organ fiscal necompetent, aceasta va fi inaintata organului fiscal competent in  de doua zile de la data primirii.

Atentie! Eliberarea certificatului de atestare fiscala este supusa taxelor extrajudiciare de timbru. Fac exceptie certificatele de atestare fiscala eliberate la solicitarea autoritatilor publice sau din oficiu, de organul fiscal.
Pentru eliberarea certificatului de fiscala organul fiscal competent verifica: dosarul fiscal al contribuabilului, pentru evidenta analitica pe platitori a contribuabilului, existenta sumelor de restituit/rambursat pentru care nu au fost emise decizii de restituire/rambursare pana la data depunerii cererii de eliberare a certificatului, precum si existenta deciziilor de rambursare sau a documentatiei aprobate pentru solutionarea cererii de restituire pentru care nu au fost emise si inregistrate in evidenta fiscala note de compensare/restituire, existenta documentului eliberat de autoritatile contractante prin care se certifica cuantumul sumelor certe, lichide si exigibile pe care contribuabilul le are de incasat de la acestea.

Important! Certificatul de atestare fiscala cuprinde, obligatoriu, numarul de inregistrare, data eliberarii, perioada de utilizare, numele si prenumele conducatorului organului fiscal.

About us

Sample avatar  

Hello! Sunt Anca Negoita.
Apeleaza cu incredere la serviciile cabinetului de avocatura.
Vei gasi intelegere, sprijin si daruire.

Conectare

Din continutul site-ului

Calendar

« April 2017 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30